Lectures and posters


2022


Lectures

 1. Bereczki Laura, Gál Tamás, Holczbauer Tamás, May Nóra, Bombicz Petra: Termoanalitika és krisztallográfia kéz a kézben. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály, MKE Termoanalitikai szakcsoport és MTA Termoanalitikai Munkabizottság közös előadóülése. ELKH-TTK. 2022. 05 30.
 2. Bombicz Petra: Sztereokémia a diffrakciós szerkezetkutatásban. MTA 195. közgyűlése. Molekulák a tükörben: in memoriam Antus Sándor. 2022. május 4.
 3. Petra Bombicz: You have the molecular structure – are you out of the black box? 33rd European Crystallographic Meeting. Versailles, France, 23-27. August 2022. Abstract Book p. 321. invited lecture
 4. Holczbauer T., Varga B., Herbay R., Székely G., Madarász J., Mátravölgyi B., Fogassy E., Keglevich G., Bagi P.: TADDOL származékkal rezolvált királis foszfinoxidok egykristály szerkezeteinek vizsgálata. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály 14. Kerekasztal konferenciája. Pécs. 2022. 09. 8-9.
 5. Nóra V. May: How to use EPR Spectroscopy in Solution Speciation Studies of Paramagnetic Transition Metal Complexes, 2nd ISMEC-NECTAR Training School on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data, Advances in SOLution Equilibria, on-line lecture

Posters

 1. Petra Bombicz, Gyula Tamás Gál, Nóra Veronika May: Clopamide: relations of hydration – chalcogen and halogen bonds – crystal symmetries. BCA Spring Meeting. 29 March – 1 April 2021. 11-14 April 2022, University of Leeds UK.
 2. Petra Bombicz, Klára Aradi, Gyula Tamás Gál, Sourav De, Tamás Holczbauer, Nóra May, Zoltán Novák, Laura Bereczki: Pseudo and real symmetries for structural optimization of chromeno[4,3-b]quinoline derivatives. 33rd European Crystallographic Meeting. Versailles, France, 23-27. August 2022. Abstract Book p. 784.

2021


Lectures

 1. Petra Bombicz, Avirmed Saranchimeg, Gergely O. Szabó, Zita Makó, Gyula T. Gál, Dániel Fegyverneki, Nóra V. May, Laura Bereczki: Labjack-like crystal structures of halogenated 2-phenylbenzimidazoles – are they isostructural? BCA Spting Meeting. 29 March – 1 April 2021. on-line, UK.
 2. Petra Bombicz: Polymorphism and isostructurality. 6th European Crystallographic School. ECS6. 4-10 July 2021, on-line, Budapest, Hungary
 3. Petra Bombicz, Laura Bereczki, Nóra V. May, Roberta Palkó, Tamás Holczbauer: Structural features of the formation of Hydrogen-bonded Organic Framework. IUCr Congress and General Assembly. 14-22 August 2021. on-line, Prague, Czech Republik.
 4. Sourav De, Laura Bereczki, Petra Bombicz: Polymorphism and Solvatomorphism in a Benzimidazole Family. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály 13. Kerekasztal Konferenciája. 2021. október 14 – 1530. Balatonszemes, Magyarország. Abstract Book pp. 35-36.
 5. Nóra Veronika May, Marianna Tosato, Marco Dalla Tiezza, Abdirisak Ahmed Isse, Sonia Nardella, Laura Orian, Marco Verona, Christian Vaccarin, André Alker, Helmut Mäcke, Paolo Pastore, Valerio Di Marco: Szulfid oldalláncot tartalmazó makrociklusok, mint lehetséges 64/67Cu radioterápiás komplexképzők koordinációs kémiai vizsgálata, Komplexkémiai Kollokvium, 2021 május 26-27, on-line
 6. May Nóra V. :ESR spektroszkópia alkalmazása paramágneses fémkomplexek oldategyensúlyi vizsgálatában. Koordinációs Kémiai Munkabizottsági ülés, 2021. december 3., Szeged, MTA SZAB székháza

Posters

 1. Sourav De, Laura Bereczki, Amit Zodge, Márton Kőrösi, Tamás Holczbauer, Edit Székely, Petra Bombicz: A bug in enantiomer separation: double salt formation diastereomeric and double salt structures of 1-cyclohexylethylammonium 2- and 4-chloromandelate. IUCr Congress and General Assembly. 14-22 August 2021. on-line, Prague, Czech Republik.


2019


Lectures:

 1. Nóra V. May, Gyula T Gál, Zsolt Szentendrei, Petra Bombicz, Valerio di Marco: Sztérikus és elektrosztatikus hatások vizsgálata szubsztituált hidroxi-piridin-karbonsavak egykristályaiban. III. Debreceni Krisztallográfiai Kerekasztal konferencia. 2019. január 24. Debrecen, Hungary. Abstract book p. 6.
 2. Laura Bereczki, Zita Makó, Avirmed Saranchimeg, Olivér Szabó, Gyula T Gál, Tamás Holczbauer, Dániel Fegyverneki, Nóra V May, Tibor Soós, Petra Bombicz: Halogénezett 2-fenilbenzimidazolok szerkezeti összehasonlítása. III. Debreceni Krisztallográfiai Kerekasztal konferencia. 2019. január 24. Debrecen, Hungary. Abstract book p. 11.
 3. Bombicz Petra: Mikor, miért, hogyan? Egykristály diffrakció. Szerkezet – tulajdonság összefüggések. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási szakosztályának tavaszi előadóülése. EGIS Tudományos és Technológia Központ, 2019. márc. 13.
 4. Petra Bombicz: Conditions of ionic hydrogen-bonded organic framework formation. BCA Spring Meeting. 15–18 April, 2019. University of Nottingham, UK. Abstract book ps. 59-60.
 5. May Nóra Veronika, Gál Gyula Tamás, Bombicz Petra, Valerio B. Di Marco: Szubsztituens hatás vizsgálata hidroxi-piridin-karbonsav származékok egykristályaiban. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály 11. Kerekasztal Konferenciája. 2019. április 29 – 30. Balatonszemes, Magyarország. Abstract Book p. 24.
 6. Bereczki Laura, Zodge Amit, Holczbauer Tamás, Székely Edit, Bombicz Petra: 2- és 4-klór-mandulasav rezolválása ciklohexil-etil-aminnal – Miért képződik kettős só? MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály 11. Kerekasztal Konferenciája. 2019. április 29 – 30. Balatonszemes, Magyarország. Abstract Book p. 23.
 7. Gál Gyula Tamás, May Nóra, Bombicz Petra: Klopamid gyógyszerhatóanyag és réz(II)-komplexeinek szerkezetvizsgálata különböző kristályosítási körülmények között. 53. Komplexkémiai Kollokvium, 2019. május 21-23., Velence
 8. Petra Bombicz: Synthon / property-engineering of calixarenes (supramolecular interactions, shape and symmetries) 27th Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting. Rogaska Slatina, Slovenia, June 2019. Abstract Book p. 29.  invited Plenary lecture
 9. Bombicz, Laura Bereczki, Nóra Veronika May, Roberta Palkó, Dániel Vajk Horváth, Tibor Soos and Tamás Holczbauer: Structural features of the formation of iHOF materials. Convergent Structural Science. 59th Annual Meeting of the American Crystallographic Association. Cincinnati, Northern Kentacky, USA. 20-24 July, 2019.
 10. Petra Bombicz: Overview of the role of data reviews and tutorial reviews in improving crystallographic science training. 32nd European Crystallographic Meeting. Vienna, Austria, 18-23 August 2019. Abstract Book p. 8. invited lecture
 11. Bereczki, Laura; Zodge, Amit; Holczbauer, Tamás; Körösi, Márton; Székely, Edit; Bombicz, Petra: Optical Resolution of 2- and 4-Chloromandelic Acids with Cyclohexylethylamine Resolving Agent–Crystal Structures of the Diastereomers and the Double Salt. 32nd European Crystallographic Meeting. Vienna, Austria, 18-23 August 2019. Acta Cryst. (2019). A75.
 12. May Nóra (TTK): Szubsztituens hatás vizsgálata hidroxi-piridin-karbonsavak és réz(II) komplexeik kristályaiban. MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság éves ülése. 2019. október 11-12. Mátrafüred.

 13. May Nóra V., Gál G. Tamás, Holczbauer Tamás, Valerio B. Di Marco, Bombicz Petra: Hidroxi-piridin-karbonsavak és réz(II)komplexeik szerkezetvizsgálata szilárd és oldat fázisban SXRD és ESR spektroszkópia együttes alkalmazásával. MTA Katalízis Munkabizottság és Koordinációs Kémiai Munkabizottság közés éves ülése. 2019. november 6. Budapest.

 14. Laura Bereczki, Nóra V. May, Dániel Fegyverneki, Avirmed Saranchimeg, Petra Bombicz: Concert of halogen bonds and supramolecular interactions in halogenated benzimidazole structures to preserve isostructurality. 4th International Symposium on Halogen Bonding, virtual event, 2-5 November 2020, Stellenbosch, South Africa.

 

Posters:

 1. Bombicz, Petra; Avirmed, Saranchimeg; Papp, Ábrahám; Gál, Gyula Tamás; Fegyverneki, Dániel; May, Nóra Veronika; Bereczki, Laura: How far can halogenated 2-phenylbenzimidazole derivatives preserve their isostructurality? Asian Crystallographic Meeting (AsCA2018) and Crystal32, 2-5 December 2018, Auckland, New Zealand.
 2. May, Nóra V.; Gál, G. Tamás; Di Marco, Valerio B.; Bombicz, Petra: Insights into the molecular arrangements of substituted hydroxypyridine carboxylic acids. 32nd European Crystallographic Meeting. Vienna, Austria, 18-23 August 2019. Acta Cryst. (2019). A75,
 3. Gál, Gyula Tamás; May, Nóra V.; Trif, László; Bombicz, Petra: Effect of crystallization conditions on diuretic clopamide and its copper(ii) complexes. 32nd European Crystallographic Meeting. Vienna, Austria, 18-23 August 2019. Acta Cryst. (2019). A75,  IUCr Strutural Chemistry Poster Prize.
 4. Nóra V. May, Kevin Nys, H.Y. Vincent Ching, G. Tamás Gál, Judit Mihály, Valerio DI Marco and Sabine Van Doorslaer: Insight into the cis/trans geometric isomers of bis- hydroxypyridinecarboxylic acid – copper(II) complexes (ISMEC2019) International Symposium on Metal Complexes, June 11-14, 2019, Hajdúszoboszló, Magyarország
 5. Gyula Tamás Gál, Nóra V. May, László Ttrif, Petra Bombicz: Structural investigation of diuretic Clopamide and its copper(II) complexes under different conditions (pH, solvent, counter ion) (ISMEC2019) International Symposium on Metal Complexes, June 11-14, 2019, Hajdúszoboszló, Magyarország

 


2018


Lectures:

 1. Holczbauer T., Bereczki L., May N. V., Horváth D. V., Palkó R., Soós T., Bombicz P.: Polimorf iHOF szerkezetek vizsgálata. II. Debreceni Krisztallográfiai Kerekasztal konferencia. 2018. január 18-19. Debrecen, Hungary. Abstract book p. 11.
 2. Kúsz Norbert, Bereczki Laura, Bombicz Petra, Pierre Fertey, Hohmann Judit: EUD-15 kristályosításának és szerkezetmeghatározásának kihívásai. II. Debreceni Krisztallográfiai Kerekasztal konferencia. 2018. január 18-19. Debrecen, Hungary. Abstract book p. 9.
 3. Gál Gyula Tamás, Jelena Poljarević, Enyedy Éva A., Bombicz Petra, May Nóra V.: Ruténium(II)(η6-toluol) pikolinsav-származékokkal képzett komplexeinek vizsgálata egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel. II. Debreceni Krisztallográfiai Kerekasztal konferencia. 2018. január 18-19. Debrecen, Hungary. Abstract book p. 10.
 4. May Nóra Veronika, Gál Gyula Tamás, Szentendrei Zsolt, Korecz László, Bombicz Petra, Valerio B. Di Marco: Az elektroneloszlás hatása hidroxi-piridin-karbonsavak réz(II) komplexeire; oldategyensúlyi és szerkezetvizsgálat ESR és SXRD módszerekkel. II. Debreceni Krisztallográfiai Kerekasztal konferencia. 2018. január 18-19. Debrecen, Hungary. Abstract book p. 8.
 5. Gál Gyula Tamás, Jelena Poljarević, Enyedy Éva A., Bombicz Petra, May Nóra V.: Ruténium(II)(η6-toluol) „zongoraszék” komplexeinek vizsgálata egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály 11. Kerekasztal Konferenciája. 2018. május 04 – 05. Balatonszemes, Magyarország.
 6. Holczbauer T., Bereczki L., May N. V., Horváth D. V., Palkó R., Soós T., Bombicz P.: Ionos szerves molekulák porózus térhálóinak kialakítása és vizsgálata. MKE Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály 11. Kerekasztal Konferenciája. 2018. május 04 – 05. Balatonszemes, Magyarország.
 7. Tamás Holczbauer, Laura Bereczki, Nóra Veronika May, Dániel Vajk Horváth, Roberta Palkó, Tibor Soós, Petra Bombicz: Porous organic frameworks assisted by hydrogen and halogen bonds. 30 July – 4 August 2018, ICCC2018 Sendai, Japan.
 8. Nóra V. May, GT Gál, V di Marco, P Bombicz: Structure Determination of Copper(II)-hydroxypiridinecarboxylic acid Derivatives in Solid and Solution Phases. 31st European Crystallographic Meeting. Oviedo, 21-17 August 2018. Acta Cryst. (2018). A74, e132.
 9. Petra Bombicz: The role of supramolecular interactions in the formation of isostructural and polymorphic structures. 31st European Crystallographic Meeting. Oviedo, 21-17 August 2018. Acta Cryst. (2018). A74, e112.
 10. Éva A. Enyedy, Jelena M. Poljarevic, Orsolya Dömötör, János P. Mészáros, Nóra V. May, István Szatmári, Ferenc Fülöp, Gabriella Spengler: Comparative solution equilibrium studies on various antitumor half-sandwich organometallic complexes of 2-picolinates and 8-quinolinols. International Symposium on Metal Complexes, June 3rd – 7th 2018, Florence (Italy) Acta of the International Symposia on Metal Complexes, Volume 8, 89 – 90
 11. É.A. Enyedy, N. V. May, P. Heffeter,d, V.F.S. Pape, G. Szakács,e, B.K. Keppler, C.R. Kowol: Comparative solution studies on complexation of antitumor thiosemicarbazones with copper(II) and iron(II/III): relationship between stability and cytotoxicity. 35th International Conference on Solution Chemistry, in Szeged (26th to the 30th of August, 2018) Abstract book KN-5
 12. Gál Gyula Tamás: Structure determination of bioactive organic compounds and their metal complexes. Eötvös Loránd University, Hevesy György Chemistry Doctoral School, Presentation day. Budapest, 2018.05.25.

 

Posters:

 1. Petra Bombicz, Nóra Veronika May, Laura Bereczki, Dániel Vajk Horváth, Roberta Palkó, Tibor Soós, Tamás Holczbauer: Ionic, hydrogen bonded organic framework constructions of a Maruoka catalyst type compound. British Crystallographic Association Spring Meeting 2018, Warwick, UK. 26-29 March 2018.
 2. Petra Bombicz, Nóra Veronika May, Laura Bereczki, Dániel Vajk Horváth, Roberta Palkó, Tibor Soós, Tamás Holczbauer: Polymorphism of an ionic HOF. Crystal Engineering Gordon Research Conference, Newry, ME, USA. 24-29 June 2018.
 3. Tamás Holczbauer, L Bereczki, NV May, D Horváth, R Palkó, T Soós, P Bombicz: Sponge like structures assisted by hydrogen bonds. 31st European Crystallographic Meeting. Oviedo, 21-17 August 2018. Acta Cryst. (2018). A74, e338.
 4. Laura Bereczki, Z Makó, D Fegyverneki, NV May, T Soós, P Bombicz: A systematic structural study of halogenated 2-phenylbenzimidazoles. 31st European Crystallographic Meeting. Oviedo, 21-17 August 2018. Acta Cryst. (2018). A74, e355.
 5. Bombicz, Petra; Avirmed, Saranchimeg; Papp, Ábrahám; Gál, Gyula Tamás; Fegyverneki, Dániel; May, Nóra Veronika; Bereczki, Laura: How far can halogenated 2-phenylbenzimidazole derivatives preserve their isostructurality? Asian Crystallographic Meeting (AsCA2018) and Crystal32, 2-5 December 2018, Auckland, New Zealand. Session1/P2.
 6. P. Mészáros, J.M. Poljarević, H. Geisler, F. Veréb, N.V. May, W. Kandioller, B.K. Keppler, É.A. Enyedy: Comparative solution equilibrium studies on complexes of Ru(η6-toluene), Ru(η6-p-cymene) and Rh(η5-C5Me5) formed with (O,O) donor ligands of natural origin 35th International Conference on Solution Chemistry, in Szeged (26th to the 30th of August, 2018), Abstract book P-3